Aktuální výpis havárií na rozvodných sítích.

Havárie vodovodních řadů zde uvedené, jsou poruchové stavy na vodovodní síti, při nichž je přerušeno zásobování obyvatel pitnou vodou. V některých případech, kdy probíhá příprava na odstranění havárie, je zde odstávka vody spojená s havárií avizována s předstihem, aby se na ní mohl zákazník připravit.

Náhradní zásobování bude zajištěno s ohledem na technické možnosti, místní, dopravní a povětrnostní podmínky. Více informací obdržíte na zákaznické lince společnosti 840 111 111.
 

  Mapa plánovaných odstávek a havárií


 

NEPITNÁ VODA
Oznámení o zahájení mimořádné situace v obci Janská okr. Děčín


Oznamujeme, že z důvodu zjištěné nevyhovující kvality ve výsledcích rozborů vzorků pitné vody, je voda dodávaná veřejným vodovodem v níže uvedené oblasti až do odvolání nepitná.
Náhradní zásobování bude zajištěno cisternami.
Obec Janská č.p. 69, 13, 103, 105, 101, 100, 109, 53, 16, 5, 114, 1, 10, 14, 96, 12, 98, 95, 89, 85, 83, 74, 59, 54, 99, 97, 17, 15, E81, E118.
Za vzniklou situaci se svým zákazníkům omlouváme.


<<< předchozíinformace 1-1 (z 1)další >>>


Doporučujeme službu SMS info: