Aktuální výpis havárií na rozvodných sítích.

Havárie vodovodních řadů zde uvedené, jsou poruchové stavy na vodovodní síti, při nichž je přerušeno zásobování obyvatel pitnou vodou. V některých případech, kdy probíhá příprava na odstranění havárie, je zde odstávka vody spojená s havárií avizována s předstihem, aby se na ní mohl zákazník připravit.

Náhradní zásobování bude zajištěno s ohledem na technické možnosti, místní, dopravní a povětrnostní podmínky. Více informací obdržíte na zákaznické lince společnosti 840 111 111.
 

  Mapa plánovaných odstávek a havárií


 

Teplice
Odstávka začíná: 2016-06-29 , Předpokládaný konec: 2016-06-29

Z důvodu opravy havárie na vodovodním řadu bude dne 29.6.2016 od 8:00 hod do cca 15:00 hod přerušena dodávka pitné vody v Teplicích v ulicích U pivovaru, Závodní, Na hrázi, Nákladní a Hrázní.
Za vzniklou situaci se svým zákazníkům omlouváme.


<<< předchozíinformace 1-1 (z 1)další >>>


Doporučujeme službu SMS info: